المانیتور:

آمریکا زیرکی طرف ایرانی را دست‌کم گرفته است

اوباما در مذاکرات ژنو زیرکی طرف ایرانی را دست کم گرفته و حساب و کتاب غلطی کرده است».

امیراحمدی برای دیدار با مشایی و ظریف به ایران بازگشت

هوشنگ امیراحمدی دلال روابط ایران و آمریکا برای دیدار با اسفندیار رحیم‌مشایی و همچنین ارتباط گیری با دولت جدید، بار دیگر به ایران بازگشته است.

آخرین اخبار