شیرینی مهمانی خدا را بچشیم

تفاوت وسوسه‌ شیطان و هوس‌ های نفس

می‌دانید اگر فرق خود را با شیطان تشخیص دهیم و بتوانیم مقدار فشار او را بر روح خود درک کنیم، چقدر راحت‌تر هم توبه می‌کنیم و هم مبارزه با نفس خواهیم کرد؟

آخرین اخبار