حمله کرار به هواداران فرهاد مجیدی +تصاویر

وقتی او عکسی از خود با پیراهن شماره ۷ منتشر کرد، هوداران به صفحه اش ریختند و به این بازیکن گفتند اجازه ندارد شماره مجیدی را به تن کند.

آخرین اخبار