چهارمین برف زمستانی بار دیگر چهره شهرضا را سفیدپوش کرد/خوشحالی مردم و کشاورزان

به گزارش شهرضانیوز، ساعاتی پیش بارش چهارمین برف زمستانی در شهرضا آغاز شد و در بهمن ماه ، چهره شهرضا سپیدپوش شد.

دومین برف زمستانی، شهرستان شهرضا را سفید پوش کرد

بارش برف برای دومین بار در سال جاری باعث خوشحالی مردم شهرضا به خصوص کشاورزان شد.

آخرین اخبار