مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت هشدار داد

مصرف شیر پرچرب بیماری‌های ریوی در هوای آلوده را گسترش می‌دهد

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت گفت: اگرچه همواره مصرف شیر برای دفع سرب و آلودگی هوا توصیه می‌شود اما بهتر است افراد شیر کم چرب را جایگزین شیر و لبنیات پرچرب کنند.

آخرین اخبار