پیام سلامت/

گردگیری بدون ماسک، ممنوع

در خانه‌تکانی به ویژه هنگام گردگیری و استفاده از شوینده‌های شیمیایی توصیه می‌شود ماسک زده شود و هواکش را روشن کرده و پنجره‌های خانه نیز باز باشند.

آخرین اخبار