اذعان رژیم صهیونیستی به شکست پروژه تحریم علیه ایران

یک مقام ارشد رژیم صهیونیستی ضمن اشاره به اقدام ایران در خریداری هواپیماهای مسافربری مدعی شد که خریداری این هواپیماهانقض تحریم‌های بین‌المللی به شمار می‌رود.

آخرین اخبار