عکس/ نماز خواندن مهماندار ایرانی در هواپیما

نماز خواندن مهماندار ایرانی در هواپیما سوژه این بار دوربین ها شده است.

آخرین اخبار