ورود ۱۰۰ هواپیمای جدید به آسمان

مدیر بازرگانی شرکت هواپیمایی آسمان گفت: هواپیمایی آسمان برای خرید ۱۰۰ فروند هواپیما برنامه‌ریزی کرده است.

آخرین اخبار