رئیس اداره هواشناسی شهرضا خبرداد

بارش ۳٫۶ میلیمتری باران در شهرضا/ کاهش ۲۹ درصدی بارش باران در شهرضا طی سال گذشته

رئیس اداره هواشناسی شهرستان شهرضا گفت: میزان بارش باران در شهرستان شهرضا از دیشب تا ظهر امروز ۳٫۶ میلیمتر بوده است.

آخرین اخبار