تجمع مقابل باشگاه پرسپولیس

جلسه رحیمی با هواداران و حضور پلیس و حراست وزارت

حدود ۴۰ هوادار پرسپولیس ظهر امروز با تجمع مقابل باشگاه، خواستار بازگشت کریمی به پرسپولیس شدند.

آخرین اخبار