اطلاعیه مهم ستاد انتخاباتی حسن روحانی

در این اطلاعیه تاکید شده است که تاکنون هیچ فراخوانی اعلام نشده است و هر نوع تجمع و فراخوان پس از اعلان رسمی نتایج از طریق مراجع ذی صلاح با اخذ مجوز از مقامات رسمی صورت خواهد پذیرفت. این اطلاعیه موکدا خواهان تبعیت از قانون و احترام به نظم جامعه می باشد، که از اصول […]

آخرین اخبار