اوباما:

برده داری کماکان بر آمریکا سایه افکنده است

رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه ای با موضوع نژاد و اسلحه اظهار داشت که ایالات متحده آمریکا هنوز نتوانسته است بر تاریخ برده داری خود غلبه کند.

روانچی: جای تاسف است که مدعیان دفاع از حقوق بشر رویکرد نژادپرستانه دارند

معاون وزیر امور خارجه اظهار داشت: متاسفانه شاهدپدیده نژاد‌پرستی درجوامع غربی هستیم و جای تاسف دارد کسانی که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند، چنین رویکردی دارند.

آخرین اخبار

تقویم شمسی