عریقات: رژیم صهیونیستی «نژاد پرست» است!

شبکه هفت رژیم صهیونیستی اعلام کرد: «عریقات» دولت یهودی اسرائیل را «نژاد پرست» خواند.

آخرین اخبار

تقویم شمسی