خاصیت های عجیب انجیر

این میوه گوشتدار و شیرین در اکثر نقاط جهان و ایران می روید و بعضی از نژادهای آن تا ۳ بار در طول سال میوه میدهد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی