امام جمعه موقت شهرضا:

تجربه تلخ مجلس ششم نباید دوباره تکرار شود

امام جمعه موقت شهرضا گفت: بدترین مجلس بعد از انقلاب مجلس ششم بود بعضی‌ها که صلاحیت نداشتند آمدند و نباید آن تجربه تلخ دوباره تکرار شود.

آخرین اخبار

تقویم شمسی