امیرآبادی در نطق میان‌دستور:

رئیس‌جمهور پاسخی در تراز جمهوری اسلامی ایران به کامرون بدهد

نماینده مردم قم در مجلس گفت: از وی می‌خواهیم به این بی ادبی که بعد از ملاقات با او صورت گرفت، پاسخ قاطعانه و در تراز جمهوری اسلامی ایران به کامرون بدهد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی