آقای دایی! در آلمان علیه داوری حرف می‌زنند؟

رئیس کمیته تدوین مقررات فدراسیون فوتبال با بیان اینکه معترضان به داوری محروم می‌شوند، گفت: دوست نداشتیم محرومیت‌ها درباره اعتراض به داوری از پرسپولیسی‌ها شروع شود.

آخرین اخبار

تقویم شمسی