عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی:

ظرفیت‌های مردمی جنگ اقتصادی دشمن را به فرصت تبدیل کرده است‌

عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی گفت: «ظرفیت‌های مردمی» کارشکنی و جنگ اقتصادی دشمن را به فرصت تبدیل کرده است.

آخرین اخبار

تقویم شمسی