فرمانده پلیس‌راه اصفهان، شهرضا:

نصب گاردریل در ورودی پارک آبشار شهرضا ضروری است

فرمانده پلیس‌راه اصفهان-شهرضا گفت: باید توجه ویژه‌ای به ورودی پارک آبشار شود هر لحظه احتمال تصادف دلخراش است و نصب گاردریل ضروری است.

آخرین اخبار

تقویم شمسی