با اعتباری بیش از 2 میلیارد ریال

نصب پلاک‌های کدپستی ۱۱۰هزار ملک در شهرضا آغاز شد

پروژه نصب پلاک‌های کدپستی در شهرستان شهرضا آغاز شد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی