ناوهای آمریکا در تیررس پهپاد رزمی ایران

نصب موشک دریایی کوثر بر روی پهپاد کرار

موشک «کوثر» می‌تواند در ۳ وضعیت ساحل به دریا، دریا به دریا و هوا به دریا اهداف خود را مورد اصابت قرار دهد و با اصابت آن به رزم‌ناوهاى کوچک و متوسط، این شناورها غرق می‌شوند.

آخرین اخبار

تقویم شمسی