مفاد توافق گروه‌های فلسطینی در قاهره درباره شروط آتش بس

منابع مصری گزارش دادند که گروه های فلسطینی در نشست امروز خود در قاهره درباره سند یکپارچه در خصوص برقراری آتش بس در غزه به توافق رسیدند.

آخرین اخبار

تقویم شمسی