کارگردان سریال «روزی‌ روزگاری»:

خدمات مرحوم بهمن بیگی متخصصین امروز ایل را به همراه داشت

کارگردان سریال «روزی‌ روزگاری» گفت: کتاب خواندن یعنی همنیشنی با نویسنده­ ای که با ادبیاتی منسجم و هدفمند حاصل مطالعات گسترده خود را در اختیار تو می­ گذارد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی