بانک جهانی سیاسی‌کاری نکند

وزیر اقتصاد دراجلاس صندوق بین‌المللی پول در انتقاد ازبانک جهانی گفت:متأسفانه بانک جهانی با اتخاد رهیافت‌های سیاسی در قبال ایران اعتبار خود را از دست می‌دهد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی