با حضور مدیرکل بهزیستی استان برگزار شد:

سومین نشست هم اندیشی مسئولین مراکز توانبخشی استان اصفهان در شهرضا

سومین نشست هم اندیشی مدیران و مسئولین مراکز توانبخشی استان اصفهان در شهرضا برگزار شد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی