برگزاری نشست ملی کتابخوان شهرستان شهرضا / تصاویر ۲

همایش ملی کتابخوان در شهرضا با هدف به اشتراک گذاری تجربیات مطالعاتی افراد کتاب خوان برای سایر افراد در تالار سرو مجموعه فرهنگی شهید مدرس شهرضا برگزار شد.

برگزاری نشست ملی کتابخوان شهرستان شهرضا / تصاویر ۱

همایش ملی کتابخوان در شهرضا با هدف به اشتراک گذاری تجربیات مطالعاتی افراد کتاب خوان برای سایر افراد در تالار سرو مجموعه فرهنگی شهید مدرس شهرضا برگزار شد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی