دانشجویان بسیجی باید به سمت مطالبه‌گری تخصصی بروند

رئیس سازمان بسیج دانشجویی گفت: ما نیازمند یک موج جدیدی از مطالبه‌گری تخصصی هستیم، دانشجویان بسیجی نباید محدود در ابعاد سیاسی و فرهنگی باشند.

آخرین اخبار

تقویم شمسی