لاریجانی در نشست قانونگذاری و کتاب:

اقتصاد نشر در کشور ما بیمار است

رئیس نهاد قانونگذاری کشور گفت: چرخه اقتصادی نشر در کشور ما بیمار است.

آخرین اخبار

تقویم شمسی