برخورد پلیس با کشف حجاب زنان در خودرو

رئیس پلیس کشور تصریح کرد: برخورد با مظاهر فساد طبق قانون برعهده نیروی انتظامی است، پلیس هیچ کاری را خارج از چارچوب قانون انجام نمی‌دهد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی