یک میلیارد دلار به نیروهای مسلح برای تقویت بنیه دفاعی کشور اختصاص یافت

نمایندگان مجلس در بودجه ۹۴ مصوب کردند مبلغ یک میلیارد دلار یا معادل ریالی آن از صندوق توسعه ملی جهت تقویت بنیه دفاعی در اختیار نیروهای مسلح قرار گیرد.

نادران در صحن علنی مجلس:

اثرگذاری ابتکار در معاونت سیاسی رئیس‌جمهور بیشتر بود

نماینده تهران با بیان اینکه ابتکار اگر معاون سیاسی می‌شد، اثرگذاری بیشتری داشت، گفت: رئیس سازمان محیط زیست به جای ایفای وظایف،بنزین وارداتی را سیاسی می‌کند.

آخرین اخبار

تقویم شمسی