با حضور مسئول کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران؛

نخستین نشست علمی تخصصی حقوق‌دانان شهرضا برگزار شد

به همت انجمن علمی حقوق میزان دانشگاه پیام نور شهرضا و با حضور مسئول کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، نخستین نشست علمی تخصصی حقوق‌دانان شهرضا برگزار شد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی