ترکیدن بادکنک سیاسی "پول کثیف" در مجلس؛

ماجرای عذرخواهی وزیری که از برخی رسانه‌ها رودست خورد

اجرای پول کثیف پس از دوماه جنجال‌سازی رسانه‌های زنجیری در مجلس مورد واکاوی قرار گرفت و وزیر کشور گفت حرفش توسط “رسانه‌های خاص” تحریف‌ شده است.

آخرین اخبار

تقویم شمسی