واکنش ظریف به برگزاری نشست دلواپسیم/توصیه خانم سخنگو به دلواپسان

وزیر خارجه در واکنش به برگزاری نشستی تحت عنوان دلواپسیم که در انتقاد از توافق ژنو برگزار شده بود نیز گفت: ما با دلواپسی با قدرت های بزرگ تعامل نمیکنیم؛ ما ملت دلاوریم نه دلواپس. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: به دلواپسان توصیه می‌کنیم که به عزم و امید مردم برای آینده اعتماد بیشتری داشته باشند.

آخرین اخبار

تقویم شمسی