مدیرکل منابع طبیعی استان اصفهان:

شهرضا به قطب تولید انرژی پاک تبدیل می شود

مدیرکل منابع طبیعی استان اصفهان گفت: بر طبق برنامه ششم و هفتم توسعه و آمایش های سرزمینی صورت گرفته در استان شهرستان باید به قطب تولید انرژی های پاک بادی و خورشیدی تبدیل می شود.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرضا:

ورود صنایع آلاینده شهرضا را تهدید می کند/ خطر ایجاد بیابان در شهرضا

رئیس اداره منابع طبیعی شهرضا گفت: یکی از زنگ خطرها، نشست دشت مهیار شهرضا در اثر برداشت بی رویه آب است.

آخرین اخبار

تقویم شمسی