فرماندار شهرضا:

انتخابات در شهرضا با رعایت تمامی موازین قانونی در حال برگزاری است / هیچ تخلفی که منجر به تشکیل پرونده حقوقی شود نداشته ایم

فرماندار شهرضا گفت: انتخابات در شهرضا، پرشور، بی حاشیه و با رعایت تمامی موازین قانونی در حال برگزاری است.

آخرین اخبار

تقویم شمسی