شهردار شهرضا:

تکمیل خیابان برج عسگر یکی از اولویت‌دارترین پروژه‌های شهرضا است/ کسری بودجه ۷ میلیاردی شهرداری در سال ۹۴ / افتتاح پروژه باغملی تا سه ماه آینده

شهردار شهرضا گفت: خیابان برج عسگر انتقال دهنده خیابان ۴۵ متری با باغملی است و این خیابان تأثیر بسزایی در رفع ترافیک هسته مرکزی شهر دارد.

شهردار شهرضا:

پروژه تجاری باغملی تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد/ اتوبوسرانی شهرضا بطور کامل به بخش خصوصی واگذار می شود

شهردار شهرضا گفت: در مجموعه اتوبوسرانی شهرضا به دنبال اخراج افراد نیستیم و درصدد هستیم آن را به طور کامل به بخش خصوصی واگذار کنیم.

آخرین اخبار

تقویم شمسی