اسیدپاش اصفهان دستگیر شد/ شناسایی فرد اسیدپاش از سوی زن های قربانی

یکی از زنان می‌گوید مرد اسیدپاش را کامل ندیده، اما دو زن دیگر تأکید دارند این مرد خطرناک کسی جز همان اسیدپاش نیست.

آخرین اخبار

تقویم شمسی