بذرپاش در دانشگاه تهران مطرح کرد

کسانی که جام زهر را به امام نوشاندند، خون به دل ایشان کردند نه دلواپسان

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: کسانی که جام زهر را به امام نوشاندند، خون به دل ایشان کردند و امام را اذیت کردند نه دلواپسان.

آخرین اخبار

تقویم شمسی