نشست آغازین ایران و ۱+۵ در نیویورک به پایان رسید

نشست افتتاحیه ایران و گروه ۱+۵ در نیویورک به پایان رسید و دیدارهای دوجانبه آغاز شده است.

آخرین اخبار

تقویم شمسی