سیدعلی‌رضا مرندی:

احساس عذاب وجدان می‌کنم/ ای کاش دنبال مسئله جمعیت نمی‌رفتم

وزیر اسبق بهداشت گفت: من بر اساس آنچه به عقلم می‌رسید، برای کشور عمل کردم اما هنوزهم احساس عذاب وجدان می‌کنم.شاید اصلاً نباید وارد مسئله کنترل جمعیت می‌شدم.

آخرین اخبار

تقویم شمسی