برگزاری نشست مشترک جبهه پایداری، جمعیت ایثارگران و حزب مؤتلفه اسلامی

نمایندگان شورای مرکزی جبهه پایداری، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی و حزب مؤتلفه اسلامی پنجشنبه گذشته نشست مشترک برگزار کردند.

آخرین اخبار

تقویم شمسی