رئیس ارشاد شهرضا:

کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد بازوان اداره ارشاد شهرضا هستند

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرضا گفت: کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد بازوی نیرومند اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند.

آخرین اخبار

تقویم شمسی