معاون دادگستری سیستان و بلوچستان خبر داد؛

اعلام جرم دستگاه قضا سیستان و بلوچستان علیه معاون رئیس جمهور

معاون دادگستری سیستان و بلوچستان با بیان اینکه سخنان مولاوردی در خصوص اعدام همه مردان یک روستا در سیستان و بلوچستان مصداق نشر اکاذیب و افترا به دستگاه قضا است از اعلام جرم علیه معاون رئیس جمهور خبر داد.

مدیران مسئول روزنامه شرق و نشریه متن مجرم شناخته شدند

دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات گفت: مدیرمسئول روزنامه شرق به دو اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و اضرار به غیر مجرم شناخته شد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی