همکاری اپل و بی ام دبیلو در ساخت خودرو

در گذشته شایعاتی وجود داشت بر این اساس که دو شرکت اپل و بی ام دبیلو در حال مذاکره و مشارکت با یکدیگر هستند در حال حاضر این شایعات دوباره برگشته اند.

آخرین اخبار

تقویم شمسی