یک روزنامه صهیونیستی منتشر کرد

۱۰۷۳ مورد تجاوز جنسی در بین نظامیان اسرائیلی طی یک سال

روزنامه صهیونیستی هاآرتص از ۱۰۷۳ مورد تجاوز جنسی در بین نظامیان این رژیم در سال ۲۰۱۴ خبر داد.

برای وزیر دفاع پیشنهادی هم مخالف پیدا شد، اما از بین صهیونیست‌ها!

درحالی که هیچ یک از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار نیست در مخالفت با سکان‌داری حسین دهقان در وزارت دفاع سخن بگوید، یک نشریه صهیونیستی اتهاماتی را علیه وی مطرح کرده است.

آخرین اخبار

تقویم شمسی