بررسی مطبوعات کشور:

آزادی یواشکی زنجیره‌ای‌ها علنی شد!

با یک بررسی باید پذیرفت که رویه نشریات اصلاح‌طلب (موسوم به نشریات یا سایت‌های زنجیره‌ای) در حقیقت تسهیل‌کننده رواج انحرافات فرهنگی و نحله‌های فکری انحرافی است.

آخرین اخبار

تقویم شمسی