مسئول ستاد صیانت اصفهان:

۵۰ دستگاه اداری در سطح استان اصفهان میز خدمت دارند/رعایت حقوق شهروندی باید در اولویت اصلی کار مدیران باشد

مسئول ستاد صیانت اصفهان گفت: مدیران باید رعایت حقوق شهروندی را در اولویت اصلی کار خود قرار دهند.

آخرین اخبار

تقویم شمسی