رئیس مرکز زبان های خارجی دانشگاه آزاد:

مرکز آموزش زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا تاسیس شد

رئیس مرکز زبان های خارجی دانشگاه آزاد شهرضا گفت: مرکز آموزش زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا تاسیس شد.

رئیس دانشگاه آزاد شهرضا:

نشریه «اتفاق» رتبه نخست نشریات دانشجویی را کسب کرد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا گفت: با رأی هیئت داوران خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان نشریه «اتفاق» رتبه نخست نشریات دانشجویی نهمین نمایشگاه مطبوعات اصفهان را از آن خود کرد.

با حضور فرماندار شهرضا؛

مجتمع رسانه ای دانشجویی «اتفاق» در دانشگاه آزاد شهرضا افتتاح شد

با حضور فرماندار شهرضا، نخستین مجتمع رسانه ای-دانشجویی کشور در شهرضا راه اندازی شد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی