رئیس مرکز زبان های خارجی دانشگاه آزاد:

مرکز آموزش زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا تاسیس شد

رئیس مرکز زبان های خارجی دانشگاه آزاد شهرضا گفت: مرکز آموزش زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا تاسیس شد.

رئیس دانشگاه آزاد شهرضا:

نشریه «اتفاق» رتبه نخست نشریات دانشجویی را کسب کرد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا گفت: با رأی هیئت داوران خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان نشریه «اتفاق» رتبه نخست نشریات دانشجویی نهمین نمایشگاه مطبوعات اصفهان را از آن خود کرد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی